Výkopové a zemní práce

Zemní práce:

  • Terénní úpravy, inženýrské a dopravní stavby, převozy sypkých materiálů, demoliční práce, přistavení a odvezení kontejneru, odvoz materiálu
  • Provádíme hrubé terénní úpravy
  • Výkopové práce pro výstavbu a rekonstrukci kanalizace, vody, plynu a elektra
  • Demolice staveb a odvoz a uložení na skládku
  • Převoz zeminy a veškerých sypkých materiálů
  • Zhotovení komunikací, parkovišť, zahrad, rybníků
  • Jemné terénní sadbové úpravy
  • Výkopy základů budov, rodinných domků, hal, atd.
  • Převozy těžké mechanizace