Geodetická služba M. Částka, s.r.o.

byla založena v roce 1990 panem Milošem Částkou. Firma byla vytvořena od úplného základu a v roce 2005 se změnila na s.r.o. V současné době má několik zaměstnanců, většinou zkušených inženýrů geodézie s úředním oprávněním.

Modernizace D1 – úsek 12,13

Geodetické a vytyčovací práce v ČR. Hlavní dodavatel geodetických služeb pro modernizaci úseku 12 a 13 na dálnici D1 v letech 2019 – 2021

Letiště Václava Havla, Praha Ruzyně

Provádění veškerých geodetických prací pro dodavatelské firmy od roku 1996 do současnosti.

Městský okruh Budapešť

Geodetické a vytyčovací práce v zahraníčí. Rekonstrukce cementobetonového krytu. V letech 2018-2020 naše společnost působila v Maďarsku.

Nabízíme

Mapování – zpracování digitálních mapových Stavebně technická dokumentace budov zaměření na pozemní stavby Liniové stavby Silniční stavby Tramvajové tratě Železniční stavby Činnost odpovědného geodeta dodavatele a investora

Vytyčování vlastnických hranic pozemků. Geometrické plány (vyznačení budov ke kolaudaci, rozdělení pozemku, hranice pozemku, věcné břemeno) Právní poradna (příprava smluv vkladu do KN, o věcný břemenech, o převodu nemovitostí, příprava kupních smluv nemovitostí) Dohledání vzniku parcely Vlastnické smlouvy

Terénní úpravy (inženýrské a dopravní stavby, převozy sypkých materiálů, demoliční práce, přistavení a odvoz kontejneru, odvoz materiálu) Výkopové práce Demolice staveb a odvoz Převoz zeminy Zhotovení komunikací, parkovišť, zahrad, rybníků Sadbové úpravy Převozy těžké mechanizace

KVALITA A ZKUŠENOST

Čísla mluví za nás

0 +
Počet dokončených zakázek
0
Let s vámi

Galerie

Kontakt

Miloš Částka

jednatel

  • Telefon: 602 619 850,
  • Email: mcastka@miloscastka.cz

Michaela Částková

back office manager

  • Telefon: 606 424 635,
  • Email: mcastkova@miloscastka.cz

Ing. Ondřej Randák

hlavní geodet

  • Telefon: 724 025 358,
  • Email: orandak@miloscastka.cz

David Svárovský

Zemní práce

  • Telefon: 602 177 308
  • Email: d.svarovsky@volny.cz
Adresa:

Mrkvičkova 1091/2, Praha 6, 163 00

IČO:

IČO: 27218643, DIČ: CZ27218643

Pracovní doba:

Po-Pá: 9:00 - 17:00