Práce v katastru nemovitostí

  • Vytyčování vlastnických hranic pozemků evidovaných v katastru nemovitostí
  • Geometrické plány (vyznačení budov ke kolaudaci, rozdělení pozemku, hranice pozemku, věcné břemeno, atd.)
  • Právní poradna (příprava smluv vkladu do KN, smlouvy o věcných břemenech, smlouvy o převodu nemovitostí, příprava kupních smluv nemovitostí)
  • dohledání vzniku parcely, vlastnických smluv