Nabízíme

[hcolumns]

[columnhelper col-md-4]

Práce v katastru nemovitostí

 • Vytyčování vlastnických hranic pozemků
 • Geometrické plány (vyznačení budov ke kolaudaci, rozdělení pozemku, hranice pozemku, věcné břemeno)
 • Právní poradna (příprava smluv vkladu do KN, o věcný břemenech, o převodu nemovitostí, příprava kupních smluv nemovitostí)
 • Dohledání vzniku parcely
 • Vlastnické smlouvy

 

Číst více >>

Katastr nemovitostí

[columnhelper col-md-4]

Inženýrská a stavební geodezie

 • Mapování  – zpracování digitálních mapových https://miloscastka.cz/nabizime/inzenyrska-a-stavebni-geodezie/podkladů
 • Stavebně technická dokumentace budov
 • zaměření na pozemní stavby
 • Liniové stavby
  • Silniční stavby
  • Tramvajové tratě
  • Železniční stavby
 • Činnost odpovědného geodeta dodavatele a investora

Číst více >>

Inženýrská a stavební geodezie

[columnhelper col-md-4]

Výkopové a zemní práce

 • Terénní úpravy (inženýrské a dopravní stavby, převozy sypkých materiálů, demoliční práce, přistavení a odvoz kontejneru, odvoz materiálu)
 • Výkopové práce
 • Demolice staveb a odvoz
 • Převoz zeminy
 • Zhotovení komunikací, parkovišť, zahrad, rybníků
 • Sadbové úpravy
 • Převozy těžké mechanizace

 

Číst více >>

Zemní a výkopové práce